Verbonden Stad Roermond

Waarschijnlijk heeft u de Verbonden Stad Roermond (VSR) de afgelopen maanden wel eens voorbij zien komen: een visie om de binnenstad en Roermond-noord via een groen en ruim opgezet stadspark op een aantrekkelijke en toekomstbestendige wijze op maaiveldniveau met elkaar te verbinden.

Een QuickScan, uitgevoerd door bureau Tauw in opdracht van de provincie Limburg, heeft onomstotelijk aangetoond dat de VSR technisch haalbaar is, maar wél behoorlijke consequenties heeft voor de financiering en de planning. Desondanks lijken de gemeente en provincie, onder druk van lopende procedures en eerder genomen beslissingen, de VSR opnieuw naast zich neer te willen leggen waardoor maar liefst 60 miljoen euro gemeenschapsgeld dreigt te worden uitgegeven aan een oplossing die met alle nieuwe inzichten van vandaag vrijwel zeker nooit, maar dan ook nooit zou zijn gekozen!

Als het huidige plan wordt uitgevoerd, is een goede verbinding tussen de twee stadsdelen op maaiveldniveau straks niet meer mogelijk waardoor niet alleen de Roermondenaren van nu maar ook die van morgen, blijvend met een negatieve erfenis zullen worden opgezadeld. Als allerlaatste poging om de politiek alsnog van het enorme belang van de VSR te overtuigen, is daarom deze publieksenquête uitgeschreven met als doel om het draagvlak voor de VSR onder de burgers te peilen.

Publieksenquête VSR
Quickscan bureau Tauw Presentatie VSR Uitslag ondernemersenquête